"

ערבות המונים כאן כדי לחבר בין מי שיכול לסייע למי שיכול להעניק ובעיקר כדי להוכיח, בפעם המי יודע כמה, שכל ישראל ערבים זה לזה.

עם אחד מתאחד ומתגבר על כל אתגר.

זה הזמן להירשם. להתנדב או לבקש עזרה, בלי להתבייש, המערכת האוטומטית תסייע ליצירת הקשר.

מיזם ערבות ההדדית הלאומי,
הארגונים השותפים במיזם: